Izbor i nabavka sadnica

Posted by & filed under Saveti.

Proizvođači sadnica voćaka obavezni su da uz sadnice, čije pakovanje mora biti plombirano, daju i deklaraciju u kojoj piše:

Osnovna obrada – priprema zemljiša za sadnju

Posted by & filed under Saveti.

Priprema zemljišta namenjenog za sadnju sadnica treba da obezbedi da se u njemu žile mogu stalno uspešno razvijati, ne nailazeći ni na kakve jače mehaničke smetnje, a takođe kao i porast korenove mreže u skladu s biološkom prirodom svake voćke.